Sari la conținutul principal

Declararea pierderii sau furtului actului de identitate

Paşaport al cetățeanului Republicii Moldova

În cazul pierderii sau furtului pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, titularul depune o declarație în acest sens, în ţară — la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, declaraţia respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

La declararea pierderii sau furtului paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul sau reprezentantul legal, sau reprezentantul împuternicit prin procură, sau persoana care acţionează în interesul acestuia prezintă actul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova.

Solicitantul sau reprezentantul legal sau reprezentantul împuternicit prin procură, sau persoana care acţionează în interesul solicitantului se identifică prin actul de identitate, iar în lipsa acestuia - prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei, şi, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept.

Declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului poate fi depusă concomitent cu cererea pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova nou.

În cazul depunerii declaraţiei de pierdere sau furt al paşaportului pe numele copilului, fără a comanda serviciul de eliberare a paşaportului, reprezentantul legal prezintă, după caz:

  • actul de identitate personal

  • documentele de stare civilă (certificatul de căsătorie al părinţilor; certificatul de divorţ al părintelui care reprezintă copilul; certificatul de deces al părintelui decedat, precum şi alte documente de stare civilă).

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii

a) dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, solicitantul sau reprezentantul legal, sau persoana care îl reprezintă, sau persoana care acţionează în interesul acestuia depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

b) dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

c) dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective;

  • hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la desfacerea căsătoriei, sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului sau cu privire la decăderea din drepturile părinteşti.

La prestarea serviciului de declarare a pierderii sau furtului paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova solicitantul achită taxa de stat stabilită în condiţiile prevederilor legale.

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresăriimgratuit10

10Pentru declararea pierderii sau furtului pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, în bugetul de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

20.05.2024