Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

DOCUMENTE NECESARE

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12,  alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

La depunerea cererii solicitantul prezintă următoarele documente:

  1. paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie (în original și copie);
  2. certificatul de naștere (în original și copie);
  3. alte documente de stare civilă care atestă schimbarea datelor cu caracter personal – în cazul în care sunt divergențe în datele cu caracter personal (nume, prenume) din actul de identitate prezentat și acelea din certificatul de naștere (certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civil etc.) (în original și copie).
Programare
online