Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

INFORMAȚII GENERALE

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12, alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

În conformitate cu art. 12 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:

  1. persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
  3. persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
  4. persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) din prezentul articol nu pot fi recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova în cazul în care, în procesul de recunoaştere, prezintă informaţii false sau ascund unele date pertinente, a căror cunoaştere ar duce la respingerea cererii, şi/sau în cazul în care cad sub incidenţa art.20 alin. (1) lit. a)–e).

Cererea pentru recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Agenţiei Servicii Publice şi se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată de notar sau de alte personae abilitate prin lege cu astfel de funcţii, la structura teritorială a acesteia în a cărei rază se află solicitantul, iar în cazul persoanei aflate în străinătate – la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

În cazul persoanei care se află în municipiul Chișinău cererea se depune la subdiviziunea structurală a Agenţiei Servicii Publice amplasată pe adresa: municipiul Chișinău, str. Aleksandr Puskin nr. 42 (DCEP Chişinău).

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare
    online