Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare (G1)

INFORMAȚII GENERALE

În conformitate cu art. 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetăţeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat şi are surse legale de venit, cu respectarea uneia dintre următoarele condiţii:

  1. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară şi azil politic, termenul respectiv este de 8 ani;
  2. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani;
  3. este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani;
  4. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv părinţi adoptivi sau copii adoptaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova.

Termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova a străinului se calculează de la data autorizării de către autorităţile Republicii Moldova a şederii acestuia pe teritoriul ţării. Data autorizării şederii se consideră data eliberării de către autorităţile competente a documentului care confirmă dreptul de şedere al străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Dovada şederii legale şi continue se face cu documentele oficiale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, sau în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare
    online