Sari la conținutul principal

Abrogarea Decretului sau a părții din Decretul Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
Până la 1 an500 lei

Informații generale

Cererea de abrogare a Decretului sau a părții din Decretul privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova se depune de persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, dar care în pofida garanţiei, nu a dobândit cetăţenia unui alt stat, adică a devenit apatridă.

Documente necesare

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

 • actul  de identitate (în original):
  • documentul de călătorie şi permisul de şedere provizorie pentru apatrizi-în cazul persoanei căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
  • buletinul de identitate pentru apatrizi – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid, sau
  • actul eliberat de către autoritatea competentă pentru străini care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
  • actul de identitate eliberat de autoritatea competentă a statului de reşedinţă – în cazul persoanei domiciliate în străinătate;
 • actul de identitate al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei (în original) În cazul în care reprezentantul legal este cetățean al Republicii Moldova, acesta se identifică cu buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova, pe suport fizic sau versiunea digitală a buletinului de identitate, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil ori cu pașaportul;
 • documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate (în original). În cazul în care reprezentantul este cetățean al Republicii Moldova, acesta se identifică cu buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova, pe suport fizic sau versiunea digitală a buletinului de identitate, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil ori cu paşaportul.
 • documentele de stare civilă: certificatele de naştere, inclusiv ale copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă (în original);
 • adeverinţa ce confirmă faptul că persoana, în pofida garanţiei, nu a dobândit cetăţenia statului respectiv (în original).

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

16.07.2024