Sari la conținutul principal

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoarem,e

60 lei 


gratuit1

10 zile lucrătoarem1,e120 lei
5 zile lucrătoarem,e180 lei
1 zi lucrătoarem1240 lei
În ziua adresăriim1300 lei

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023.


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova se prestează numai în cazul modificării termenului de executare a comenzii în temeiul cererii solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoanei care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale, depuse la Agenţia Servicii Publice.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Informații generale

Certificat explicativ ce confirmă autenticitatea documentelor de stare civilă sau explică alte situații legate de întocmirea actelor de stare civilă

Serviciul de eliberare a certificatului explicativ face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop confirmarea sau infirmarea autenticității unor acte sau documente de stare civilă, precum și întru explicarea modului, condițiilor și altor aspecte legate de înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă.

Categorii de solicitanți

Certificatul explicativ (din domeniul stare civilă) se eliberează la solicitare:

 • persoanei fizice, cetățean al Republicii Moldova;
 • rudelor de gradul I-II (prezentând certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie);
 • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
 • reprezentantului împuternicit prin procură, autentificată notarial al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat:

Documente necesare

Pentru eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă), se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
 3. documente de stare civilă, după caz, care constituie temei pentru explicarea autenticităţii sau altor situaţii legate la întocmirea actelor de stare civilă.

Înlesniri

Potrivit prevederilor pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice, serviciile de stare civilă se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

 • persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie;
 • persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război;
 • pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii;
 •  participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 •  victimelor traficului de fiinţe umane, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;
 •  persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a certificatului privind starea civilă în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

17.05.2024