Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință)

TERMENE ȘI TARIFE

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință), la solicitarea persoanelor fizice, privind:

 • înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară sau lipsa acesteia;
 • persoanele înregistrate la domiciliu și/sau la reședința temporară la o adresă concretă;
 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare;
 • apartenența la cetățenia Republicii Moldova;
 • neapartenența la cetățenia Republicii Moldova;
 • renunțarea sau retragerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
 • autorizarea emigrării;
 • componența familiei;
 • atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
 • repatrierea cetățenilor Republicii Moldova;
 • alte informații ce se conțin în Registrul de stat al populației
Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoaree 90 lei
gratuit11
5 zile lucrătoaree 180 lei
1 zi lucrătoare 270 lei
În ziua adresării 360 lei
1 oră 450 lei

11Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17, subpct. 1) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Programare
online