Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință)

ÎNLESNIRI

Denumirea serviciului Termenul de prestare  Tarif (lei)
Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor pe suport de hârtie (adeverinţă), la cererea personală sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie:
  1. a) persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie
  2. b) pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.
10 zile lucrătoare gratuit
Programare
online