Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Actualizarea datelor în Registrul de stat al populației, care nu atrag după sine schimbarea actului de identitate

La cererea cetăţeanului Republicii Moldova, în Registrul de stat al populației pot fi actualizate datele privind naționalitatea sau apartenența etnică, studii, părinţii, copiii, fără eliberarea unui act de identitate nou.

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
1 zi lucrătoare gratuit
Programare
online