Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Actualizarea datelor în Registrul de stat al populației, care nu atrag după sine schimbarea actului de identitate

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare:

  • Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova;
  • Actele doveditoare pentru efectuarea modificărilor solicitate (documentele de stare civilă, etc).

Programare
online