Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Deplasarea Oficiului mobil

TERMENE ȘI TARIFE

Deplasarea Oficiului mobil pentru prestarea serviciilor unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I și II), în aceeași perioadă de timp și la aceeași adresă (suma nu include prețul documentului solicitat)

Termen Tarif Locul prestării
În ziua stabilită în comun cu solicitantul serviciuluie 500 lei
gratuit14

14Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 7 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

  • Termene și tarife
  • Programare
    online