Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Identificarea numelui, prenumelui de persoană, denumirii de localitate (pentru un nume)

TERMENE ȘI TARIFE

Serviciul este destinat persoanelor fizice pentru identificarea numelui de familie și/sau a prenumelui, care este înregistrat sub diferite forme în actele pe care le deține persoana, precum și pentru denumirile de localități, care  în timp au fost modificate prin revenirea la denumirea lor istorică.

Cu titlu de exemplu:
ION CIUBOTARU și IVAN CEBOTARI.
Orașul COTOVSC  și orașul HÎNCEȘTI

Solicitantul depune o cerere, de modelul stabilit, la Secția de terminologie şi servicii lingvistice, cu prezentarea pentru examinare a actelor  (sau copiile de pe acte) care constată scrierea diferită a numelui/prenumelui sau a   denumirii de localitate. Secția recepționează, examinează şi eliberează solicitantului  certificatul de identificare a numelui de familie și/sau a prenumelui, a denumirii de localitate.

Termen Tarif Locul prestării
În ziua adresării 150 lei
1 oră 300 lei
  • Termene și tarife
  • Programare
    online