Sari la conținutul principal

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual, inclusiv a gospodăriei țărănești (de fermier)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
24 ore*

364 lei 


gratuit20

4 ore1456 lei

Suplimentar la tariful de înregistrare se achită 440 lei pentru extrasul din Registrul de stat (la solicitare).


*Termenul "24 ore" se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost prezentate documentele necesare înregistrării


20Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art.4 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art.3 din Legea nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari.

Documente necesare

Reglementare normativă: art.28-31 din Legea 220/2007.

Întreprinzător individual este persoana fizică, cu capacitate deplină de exerciţiu, cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, domiciliat în Republica Moldova, care practică activitate de întreprinzător, în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică şi este înregistrat în modul stabilit de lege.

Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, efectuată la cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.

Întreprinzătorul individual se prezintă în raporturile juridice civile ca persoană fizică, însă asupra activităţii de întreprinzător se aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ, dacă din lege sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel. Întreprinzătorul individual este în drept să practice orice activitate neinterzisă de lege.

Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual, se depun următoarele documente:

La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:

  • persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;
  • persoana respectivă este lipsită, prin hotărârea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător;
  • în cazul în care pe numele persoanei au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public naţional

*"înregistrare de stat" – acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual. La înregistrarea de stat organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

16.07.2024