Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
24 ore* 364 lei
gratuit20
4 ore 1456 lei

Suplimentar la tariful de înregistrare se achită 440 lei pentru extrasul din Registrul de stat (la solicitare).


*Termenul "24 ore" se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost prezentate documentele necesare înregistrării


20Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art.4 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art.3 din Legea nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari.

Programare
online