Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (în continuare – Registrul de stat)

TERMENE ȘI TARIFE

Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice (cu excepția organizației necomerciale), a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei persoanei juridice străine;

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare gratuit

Radierea din Registrul de stat a organizației necomerciale, a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei organizației necomerciale străine;

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare gratuit

Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual.

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare gratuit
 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Programare on-line
 •  

  RADIEREA DIN OFICIU DIN REGISTRUL DE STAT

  Radierea din oficiu din Registrul de stat a persoanei juridice a cărei activitate a fost suspendată.

  Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual a căror activitate a fost suspendată se efectuează în conformitate cu prevederile art.261 al Legii nr.220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

  Dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activităţii, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.

  Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate organului înregistrării de stat prin sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat.”

  Termene și tarife

  Termen Tarif Locul prestării
  5 zile lucrătoare gratuit

  Radierea din oficiu din Registrul de stat a persoanei juridice inactive, întreprinzătorului individual inactiv.

  Radierea din oficiu a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali se efectuează în conformitate cu prevederile art.26 al Legii nr.220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

  Radierea din oficiu a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv din Registrul de stat se efectuează numai dacă nu au datorii la bugetul public naţional, nu deţin maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au sucursale. Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la bugetul public naţional se obţine de către organul înregistrării de stat din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat.

  Termene și tarife

  Termen Tarif Locul prestării
  3 zile lucrătoare gratuit

  Programare
  online