Sari la conținutul principal

Înscrierea în Registrul de Stat a administratorului desemnat de instanța de judecată

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
24 oregratuit

Informații generale

În temeiul art.225 alin.(1) şi alin.(4) al Codului civil, instanţa de judecată care examinează cererea privind dizolvarea persoanei juridice poate pune bunurile acesteia, la cerere, sub administrare fiduciară. În încheiere se specifică data instituirii administrării fiduciare. Instanţa desemnează unul sau mai mulţi administratori fiduciari şi determină limitele împuternicirilor şi remuneraţia lor. Administratorul fiduciar notifică organul care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice despre încheierea judecătorească şi comunică despre sine informaţiile care se cer de la un administrator.

În cazul lichidării participantului profesionist sau a activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, CNPF desemnează un administrator din oficiu care lichidează participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare sau activitatea lui pe piaţa valorilor mobiliare.

Pentru administratorii fiduciari, se prezintă încheierea instanţei de judecată şi certificatul respectiv.

La desemnarea administratorului fiduciar (din oficiu) al participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare se verifică existenţa Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Datele administratorului provizoriu se înscriu:

  • în temeiul încheierii judecătoreşti de admitere spre examinare a cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate (art.21 alin.(5) al Legii insolvabilităţii nr.149/2012);
  • în temeiul încheierii judecătoreşti privind admiterea spre examinare a cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate şi intentarea procedurii accelerate de restructurare (art.220 alin.(4) al Legii nr.149/2012).

Datele administratorului insolvabilităţii se înscriu:

  • în temeiul hotărârii judecătoreşti de intentare a procedurii de insolvabilitate (art.34 alin.(3) al Legii nr.149/2012);
  • în temeiul hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului procedurii de restructurare şi încetarea procedurii de restructurare (art. 206 alin.(1) Legea nr.149/2012).

Datele lichidatorului se înscriu:

  • în temeiul hotărârii judecătoreşti de intentare a procedurii simplificate a falimentului (art.134 al Legii nr.149/2012);
  • în temeiul încheierii judecătoreşti de intrare în faliment a debitorului (art.116 alin.(1) al Legii nr.149/2012).

La desemnarea administratorului insolvabilităţii, administratorului provizoriu şi lichidatorului de către instanţa de judecată la organul înregistrării se prezintă hotărârea sau încheierea instanţei (art. 63   alin. (6) Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012).

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

17.04.2024