Sari la conținutul principal

Suspendarea (reluarea) activității persoanei juridice

Reglementare normativă: art.30 din Legea 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, art.18 din Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Persoana juridică la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori.

Decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea activităţii persoanei juridice, cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Persoanele responsabile de suspendarea activităţii întreprinderii sânt obligate, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii, care în termen de o lună de la publicarea avizului respectiv sunt în drept să înainteze întreprinderii şi structurii teritoriale a organului înregistrării de stat creanţele lor.

Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător.

Fondatorul/adunarea generală poate oricând anula decizia de suspendare a activităţii, solicitând organului înregistrării de stat să efectueze modificările în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind reluarea activităţii întreprinderii.

După expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului respectiv, pentru înregistrarea suspendării(reluării) activităţii la structura teritorială a organului înregistrării de stat se prezintă următoarele documente:

  1. cererea de înregistrare a suspendării sau reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
  2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;
  3. actele de constituire;
  4. copia avizului de suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

Plata pentru înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi condiţiile prevăzute la art.4 din Legea 220/2007.

Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național se obține de către organul înregistrării de stat din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului.

Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:

  1. prezentării de către fondator a certificatelor de la instituţiile financiare privind închiderea convenţională a conturilor;
  2. predării ştampilelor spre păstrare la structura teritorială a organului înregistrării de stat;
  3. expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori.

După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă mai mică de 3 ani, persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.

După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă de 3 ani, persoana juridică se consideră că și-a încetat activitatea dacă, în cel puțin  7 zile lucrătoare până la data expirării termenului de suspendare a activităţii, nu a depus cerere de reluare  a activității”.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

20.05.2024