Sari la conținutul principal

Înregistrarea de stat a organizației necomerciale, a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei organizației necomerciale străine

 

TERMENE ȘI TARIFE

a) organizația sindicală:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristice

1149 lei 


gratuit18

CM Chişinău 2

b) instituția publică:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristice

1149 lei 


gratuit18

CM Chişinău 2

c) organizația de mediere:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristice

1149 lei 


gratuit18

CM Chişinău 2

d) asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristice

1149 lei 


gratuit18

CM Chişinău 2

e) asociația patronală:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristice

90 lei 


gratuit18

CM Chişinău 2

f) asociația obștească:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristicegratuit

g) fundația:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristicegratuitCM Chişinău 2

h) instituția privată:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristicegratuitCM Chişinău 2

i) comitet sectorial pentru formare profesională:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristicegratuitCM Chişinău 2

j) cult religios:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristicegratuitCM Chişinău 2

k) comunitate religioasă:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristicegratuitCM Chişinău 2

l) instituția religioasă:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristicegratuitCM Chişinău 2

m) partid politic:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristicegratuit19CM Chişinău 2

n) grup de acțiune locală:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristice

1149 lei 


gratuit18

CM Chişinău 2

o) asociația de dezvoltare intercomunitară:

TermenTarifLocul prestării
15 zile calendaristice

1149 lei 


gratuit18

CM Chişinău 2

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR ŞI/SAU COMPLETĂRILOR ÎN ACTELE DE CONSTITUIRE

DenumireaActe necesare
Actele necesare pentru dizolvarea şi radierea din Registrul de stat a organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor cu privire la alegerea/realegerea conducătorului partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi/sau completărilor în statutul/programul partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi/sau completărilor în actele de constituire ale organizaţiilor necomerciale
Actele necesare cu privire la înregistrarea reorganizării organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea sucursalei persoanei juridice autohtone

18Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art.4 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.


19 Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea nr. 294/2007 privind partidele politice.