Sari la conținutul principal

Verificarea denumirii

Termene și tarife

Verificarea şi rezervarea denumirii, inclusiv prin intermediul rețelei Internet, pe un termen de până la 6 luni

TermenTarifLocul prestării
5 zile lucrătoaregratuit21
3 zile lucrătoare71 lei
24 ore142 lei
4 ore213 lei
1 oră284 lei

Se aplică doar pentru organizaţiile necomerciale.


21Condiții de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art. 13, alin. (4) și (5) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

Documente necesare

DOCUMENTE NECESARE / FORMALITĂȚI

 1. Până la înregistrarea de stat a persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea acesteia sub aspectul disponibilităţii, distinctivităţii şi al corectitudinii lingvistice.
 2. Operaţiunea verificării şi rezervării denumirii sub aspectul disponibilităţii, distinctivităţii şi al corectitudinii lingvistice se efectuează  la cererea solicitantului.
 3. Modelul cererii este disponibil pe pagina web a organului înregistrării de stat https://www.asp.gov.md/sites/default/files/servicii/e-servicii/formulare-tip/2/inregistrarea-de-stat/28 Cerere de verificare si rezervare a denumirii persoanei juridice.pdf.
 4. În cerere pot fi înscrise 2-3 denumiri diferite în ordinea preferinței. Certificatul privind verificarea şi rezervarea denumirii va fi eliberat pentru o denumire, prima din cerere, care va fi verificată și acceptată în raport cu Registrul de stat al unităților de drept. Dacă toate denumirile propuse de către solicitant repetă acronimul din denumirea unei persoane juridice deja rezervată sau înregistrată în Registrul de stat, se va elibera Refuzul privind aprobarea şi rezervarea denumirii.
 5. În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea.
 6. Denumirea persoanei juridice, la cerere, poate fi rezervată de organul înregistrării de stat pe un termen de până la 6 luni.
 7. Cererea privind verificarea şi rezervarea denumirii:
  • fie se transmite organului înregistrării de stat în formă de documente electronice semnate cu semnătura electronică avansată calificată, eliberată în condiţiile Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic şi ale actelor normative subsecvente acesteia la adresa electronică inregistrare.ud@asp.gov.md;
  • fie se depune la ghişeul respectiv – în Centrele multifuncţionale ale ASP pe suport de hârtie.
 8. Certificatul privind verificarea şi rezervarea denumirii sau Refuzul privind aprobarea şi rezervarea denumirii (după caz) se eliberează în modul indicat de către solicitant, în formă electronica sau pe suport de hârtie cu ridicarea de la sediul Centrului multifuncţional.

Reglementare normativă:

 • art.9 din Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • art.182 din Codul Civil;
 • art.24 şi art.25 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat.

Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat.

Denumirea persoanei juridice include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.

Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încât să se poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi examinate în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident.

Se interzice înregistrarea unei denumiri care:

 1. coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu denumirea unei alte persoane juridice deja înregistrate;
 2. coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină;
 3. conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei;
 4. conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, dacă nu există decizia consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia;
 5. conţine denumirea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori indică, direct sau indirect, că persoana juridică aparţine acestor autorităţi;
 6. contravine normelor morale.

Se permite înregistrarea unei denumiri a persoanei juridice care conţine denumirea oficială sau istorică a statului ori abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului dacă solicitantul înregistrării deţine permisiunea corespunzătoare, care se acordă şi se retrage în modul şi în condiţiile stabilite de către Guvern.

Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi înregistrată, în condiţiile legii, pentru o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

17.04.2024