Sari la conținutul principal

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit3250 lei22

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit325 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit325 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit325 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit585 lei25

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Condițiile de licențiere

Activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase

 1. Dispunerea în proprietate sau în locațiune a imobilului în care se desfășoară activitatea licențiate,  cu excepția comerțului electronic.

 2. Comercializarea articolelor din metale prețioase şi pietre prețioase doar în magazine și secții specializate de bijuterii, cu suprafața de cel puțin 12 metri pătrați, în care se asigură condiții pentru evidenta şi integritatea valorilor. Condiția privind comercializarea articolelor din  metale prețioase și pietre prețioase în magazine și secții cu suprafața de cel puțin 12 m2 nu se aplică în cazul practicării comerțului electronic cu articolele respective, desfășurat în conformitate cu legislația privind comerțul electronic.

 3. Fabricarea articolelor din metale prețioase şi pietre prețioase, prelucrarea resturilor şi deșeurilor ce conţin metale preţioase doar în încăperi ce corespund cerinţelor tehnice, sanitare şi ecologice.

 4. Respectarea modului de comercializare, recepţionare, păstrare şi evidentă a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, a regulilor de achiziționare de la populație a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi în resturi, a modului de introducere, expediere şi scoatere în/din Republica Moldova a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi articolelor din ele, a condiţiilor de funcționare a caselor de amanet.

 5. Dispunerea de condiții şi de materiale necesare pentru probarea metalelor preţioase şi stabilirea caracteristicii pietrelor preţioase, pentru determinarea calității şi cantității acestora (cântare analitice sau electronice, reactivi chimici, precum şi instrumentele respective).

 6. Verificarea metrologică anuală a cântarelor analitice sau electronice.

 7. Prelucrarea eficientă a resturilor şi deșeurilor ce conţin metale preţioase, cu asigurarea recuperării obligatorii a metalelor preţioase cu titlul minim de 995° pentru aur şi argint şi de 950° pentru platină şi paladiu.

 8.  Asigurarea integrității şi păstrării corespunzătoare a articolelor din metale prețioase şi pietre prețioase prin dotarea încăperilor cu safeuri, semnalizare interioară şi exterioară, cuplată la punctul de pază centralizat.

 9. Marcarea obligatorie a articolelor din metale prețioase, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi a celor introduse în ţară pentru comercializare, cu semnul de marcare de stat, aplicat de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.

 10. Corespunderea condiţiilor de activitate ale solicitantului cu cerinţele de protecţie a mediului.

Documente necesare

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase

 1. Copia actului juridic ce atestă dreptul de proprietate sau de locaţiune aasupra imobilului destinat desfăşurării activităţii licenţiate.

Funcţionarea caselor de amanet

 1. Copia actului juridic ce atestă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra imobilului destinat desfăşurării activităţii licenţiate.
 2. Copiile documentelor ce confirmă constituirea capitalului social minim:
  • pentru municipii – 250 000 lei moldoveneşti;
  • pentru localităţile rurale – 150 000 lei moldoveneşti.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

20.06.2024