Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase

 1. Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a imobilului în care se desfăşoară activitatea licenţiată.
 2. Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase doar în magazine şi secţii specializate de bijuterii, cu suprafaţa de cel puţin 12 metri pătraţi, în care se asigură condiţii pentru evidenţa şi integritatea valorilor.
 3. Fabricarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase doar în încăperi ce corespund cerinţelor tehnice, sanitare şi ecologice.
 4. Respectarea modului de comercializare, recepţionare, păstrare şi evidenţă a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, a regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi în resturi, a modului de introducere, expediere şi scoatere în/din Republica Moldova a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi articolelor din ele, a condiţiilor de funcţionare a caselor de amanet.
 5. Dispunerea de condiţii şi de materiale necesare pentru probarea metalelor preţioase şi stabilirea caracteristicii pietrelor preţioase, pentru determinarea calităţii şi cantităţii acestora (cântare analitice sau electronice, reactivi chimici, precum şi instrumentele respective).
 6. Verificarea metrologică anuală a cântarelor analitice sau electronice.
 7. Prelucrarea eficientă a resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase, cu asigurarea recuperării obligatorii a metalelor preţioase cu titlul minim de 995° pentru aur şi argint şi de 950° pentru platină şi paladiu.
 8. Asigurarea integrităţii şi păstrării corespunzătoare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase prin dotarea încăperilor cu safeuri, semnalizare interioară şi exterioară, cuplată la punctul de pază centralizat.
 9. Marcarea obligatorie a articolelor din metale preţioase, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi a celor introduse în ţară pentru comercializare, cu semnul de marcare de stat, aplicat de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.
 10. Corespunderea condiţiilor de activitate ale solicitantului cu cerinţele de protecţie a mediului.

Funcţionarea caselor de amanet

 1. Asigurarea bunurilor primite spre păstrare sau amanetate în suma valorii bunurilor, conform evaluării efectuate la amanetarea sau primirea lor în păstrare.
 2. Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
 3. Asigurarea integrităţii şi păstrării obiectelor amanetate prin dotarea încăperilor cu safeuri, grilaje sau obloane metalice la ferestre şi uşi, semnalizare interioară şi exterioară, cuplate la punctul centralizat de pază.
 4. Lombardul este obligat să stabilească Regulile de lucru, care sunt coordonate cu Agenţia Servicii Publice şi cu organul administraţiei publice locale, pe teritoriul căruia este amplasat lombardul, şi aprobate de conducerea acestuia. Ele trebuie să fie accesibile clienţilor şi să corespundă cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova şi prezentului Regulament.
 5. Dispunerea de condiţii şi materiale necesare pentru stabilirea titlului metalelor preţioase şi caracteristicii pietrelor preţioase, determinarea calităţii şi cantităţii (cântare analitice sau electronice, reactivi chimici, precum şi de instrumentele respective).
 6. Verificarea metrologică anuală a cântarelor analitice sau electronice.
 7. Neadmiterea primirii spre păstrare şi amanetare a valutei străine, hârtiilor de valoare, obiectelor care vădit nu aparţin persoanelor fizice cu drept de proprietate privată, bunurilor imobiliare, obiectelor de anticariat sau a altor obiecte vechi, monedelor din metale preţioase, metalelor şi pietrelor preţioase care constituie materie primă, deşeurilor sau obiectelor cu destinaţie tehnică şi de producţie, mijloacelor de transport.
 8. Neadmiterea angajării şi menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale.

Temeiul legal

Programare
online