Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase

  1. Copia actului juridic ce atestă dreptul de proprietate sau de locaţiune aasupra imobilului destinat desfăşurării activităţii licenţiate.

Funcţionarea caselor de amanet

  1. Copia actului juridic ce atestă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra imobilului destinat desfăşurării activităţii licenţiate.
  2. Copiile documentelor ce confirmă constituirea capitalului social minim:
    • pentru municipii – 250 000 lei moldoveneşti;
    • pentru localităţile rurale – 150 000 lei moldoveneşti.
Programare
online