Sari la conținutul principal

Activitatea de protecţie a informaţiei

DOCUMENTE NECESARE

Activitatea de protecţie a informaţiei: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei (cu excepţia activităţii desfășurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege); prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice a informaţiei (cu excepţia activităţii de protecţie a secretului de stat) şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii de protecţie a secretului de stat);

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

  • Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
  • Copiile de pe actele de studii ale specialiştilor în domeniu.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).

  • Termene și tarife
  • Condițiile de licențiere
  • Documente necesare
  • Programare online
  •  

    Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower