Sari la conținutul principal

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit3250 lei22

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit325 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit325 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit325 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit585 lei25

 

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda online.

Condițiile de licențiere

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova în ţară

 1. Administratorul, asociații și angajații agenției private sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul permanent sau cu reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova.
 2. Administratorul și angajații agenției private dispun de diplomă de studii superioare de licență.
 3. Administratorul, fondatorul, asociații, angajații agenției private și persoana juridică nu au antecedente penale.
 4. Agenția privată dispune de spațiu (încăperi cu destinație nelocativă)  ușor accesibil pentru toate categoriile de cetățeni și dotat cu telefon/fax, cu mijloace de comunicații electronice (computer, internet, pagină web oficială) pentru a fi contactată on-line prin e-mail și prin alt software de comunicare.

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova în ţară şi/sau în străinătate

 1. Administratorul și angajații agenției private sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu permanent sau cu reședință temporară pe teritoriul Republicii Moldova și dispun de diplomă de studii superioare de licență.
 2. Administratorul, fondatorul, asociații, angajații agenției private și persoana juridică nu au antecedente penale și nu au fost anterior condamnați pentru trafic de ființe umane, muncă forțată, organizarea migrației ilegale, proxenetism, spălare de bani și/sau crime conexe cu aceste infracțiuni.
 3. Agenția privată dispune de spațiu (încăperi cu destinație nelocativă) ușor accesibil pentru toate categoriile de cetățeni și dotat cu telefon/fax, cu mijloace de comunicații electronice (computer, internet, pagină web oficială) pentru a fi contactată on-line prin e-mail și prin alt software de comunicare.
 4. Administratorul a realizat procedura de verificare prealabilă a beneficiarului străin și a prezentat organului de licențiere și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă actele obținute în cadrul acestei proceduri, conform cerințelor stabilite de către Guvern.
 5. Administratorul a coordonat și a încheiat cu beneficiarii străini acorduri de colaborare în care sunt stipulate oferte veridice de locuri de muncă și a coordonat cu aceștia proiectul contractului individual de muncă, prestări servicii sau proiectul  contractelor asimilate, întocmite în conformitate cu legislația țării de destinație și legislația Republicii Moldova.
 6. Administratorul a întocmit în limba de stat și a coordonat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă proiectul contractului de intermediere a muncii, proiectul contractului individual de muncă, prestări servicii sau cel al contractelor asimilate, reglementate de legislația țării de destinație, utilizate în raport cu lucrătorii emigranți.

Temeiul legal:

Documente necesare

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară

 • Copia de pe actul ce atestă dreptul de proprietate, comodat sau locațiune asupra imobilului destinat desfășurării activității.
 • Proiectul contractului de intermediere a muncii în limba de stat.
 • Copii de pe diplomele de studii superioare de licență ale administratorului și ale angajaților agenției.
 • Cazierul judiciar al administratorului, al fondatorului, al asociaților, al angajaților și al persoanei juridice.

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate

 • Copia de pe actul ce atestă dreptul de proprietate, comodat sau de locațiune asupra imobilului destinat desfășurării activității.
 • Copiile de pe diplomele de studii superioare de licență ale administratorului și ale angajaților.
 • Proiectul contractului individual de muncă, prestări servicii sau cel al contractelor asimilate, reglementate de legislația țării de destinație, utilizate în raport cu lucrătorii emigranți, întocmite în limba de stat și coordonate cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 • Cazierul judiciar al administratorului, fondatorului, asociaților, angajaților și al persoanei juridice.
 • Proiectul contractului de intermediere a muncii, întocmit în limba de stat și coordonat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în conformitate cu cerințele stabilite de către Guvern.
 • Actele obținute în cadrul procedurii de verificare prealabilă.
 • Acordul de colaborare încheiat cu beneficiarul străin.
 • Copia de pe actele de constituire a beneficiarului străin.
 • Copia de pe licența de activitate sau alt act permisiv al beneficiarului străin persoană juridică, în cazul în care legislația țării de destinație prevede acest act, sau copia de pe actul de confirmare a dreptului de angajare a cetățenilor străini, în cazul persoanei fizice.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

15.04.2024