Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova în ţară

 1. Administratorul, asociații și angajații agenției private sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul permanent sau cu reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova.
 2. Administratorul și angajații agenției private dispun de diplomă de studii superioare de licență.
 3. Administratorul, fondatorul, asociații, angajații agenției private și persoana juridică nu au antecedente penale.
 4. Agenția privată dispune de spațiu (încăperi cu destinație nelocativă)  ușor accesibil pentru toate categoriile de cetățeni și dotat cu telefon/fax, cu mijloace de comunicații electronice (computer, internet, pagină web oficială) pentru a fi contactată on-line prin e-mail și prin alt software de comunicare.

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova în ţară şi/sau în străinătate

 1. Administratorul și angajații agenției private sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu permanent sau cu reședință temporară pe teritoriul Republicii Moldova și dispun de diplomă de studii superioare de licență.
 2. Administratorul, fondatorul, asociații, angajații agenției private și persoana juridică nu au antecedente penale și nu au fost anterior condamnați pentru trafic de ființe umane, muncă forțată, organizarea migrației ilegale, proxenetism, spălare de bani și/sau crime conexe cu aceste infracțiuni.
 3. Agenția privată dispune de spațiu (încăperi cu destinație nelocativă) ușor accesibil pentru toate categoriile de cetățeni și dotat cu telefon/fax, cu mijloace de comunicații electronice (computer, internet, pagină web oficială) pentru a fi contactată on-line prin e-mail și prin alt software de comunicare.
 4. Administratorul a realizat procedura de verificare prealabilă a beneficiarului străin și a prezentat organului de licențiere și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă actele obținute în cadrul acestei proceduri, conform cerințelor stabilite de către Guvern.
 5. Administratorul a coordonat și a încheiat cu beneficiarii străini acorduri de colaborare în care sunt stipulate oferte veridice de locuri de muncă și a coordonat cu aceștia proiectul contractului individual de muncă, prestări servicii sau proiectul  contractelor asimilate, întocmite în conformitate cu legislația țării de destinație și legislația Republicii Moldova.
 6. Administratorul a întocmit în limba de stat și a coordonat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă proiectul contractului de intermediere a muncii, proiectul contractului individual de muncă, prestări servicii sau cel al contractelor asimilate, reglementate de legislația țării de destinație, utilizate în raport cu lucrătorii emigranți.

Temeiul legal:

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online