Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea magazinelor duty-free în port, la bordul navelor

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

 1. Magazinul duty-free trebuie să fie amplasat în spatele punctului de control al pașapoartelor, în zona plecării de pe teritoriul Republicii Moldova.
 2. Amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinație internațională.
 3. Amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decât cele stabilite de organele vamale.
 4. Magazinul duty-free poate fi amplasat înainte de punctul de control al pașapoartelor, în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Magazinul duty-free poate crea condiții pentru plasarea mărfurilor cumpărate de către pasageri la depozit, în vamă, până la reîntoarcerea în tara de unde a plecat/sosit pasagerul ori până la plecarea în țara de destinație. Magazinul duty-free trebuie să fie amenajat cu spatii necesare depozitării mărfurilor cumpărate de pasageri.
 5. Dacă necesitățile de funcționare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spatii anexe ale magazinului duty-free, acestea trebuie amplasate în aceeași clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeași zonă de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerând-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.
 6. În magazinele, barurile şi restaurantele duty-free pot fi vândute orice fel de mărfuri, străine sau autohtone, cu excepția: mărfurilor prohibite de a fi introduse în Republica Moldova și de a fi scoase din republică, mărfurilor interzise spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi mărfurilor specificate expres în lege.
 7. Mărfurile admise spre vânzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantități destinate uzului personal, precum și în ambalaje și cantități uzuale pentru comerțul cu amănuntul.
 8. Toate mărfurile aprovizionate în scopul vânzării în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free vor fi însoțite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ștampilate, din care să rezulte cu claritate: furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare în registrul comerțului); data livrării; mijlocul de transport utilizat, precum şi numele şi prenumele delegatului sau șoferului şi documentul de identitate al acestuia; denumirea mărfii; cantitatea; unitatea de măsură; prețul de achiziție.
 9. Toate mărfurile vor fi comercializate în termenele de valabilitate prescrise de furnizor.
 10. Preturile de vânzare ale mărfurilor vor fi exprimate în dolari S.U.A. şi/sau în euro şi vor fi afișate la vedere. Orice modificări ulterioare ale prețurilor de vânzare vor fi evidențiate în documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au operat modificările.
 11. Justificarea vânzărilor de mărfuri prin magazinele, barurile şi restaurantele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. Facturile fiscale vor fi utilizate pentru produse de folosință îndelungată, precum: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc. Pe lângă informațiile indicate în bonurile fiscale, facturile fiscale vor evidenția marca, tipul, seriile produselor vândute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.
 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online