Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea magazinelor duty-free în port, la bordul navelor

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

 1. Denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este amplasat magazinul pentru care se solicită eliberarea licenţei
 2. Datele personale ale reprezentanților persoanei juridice, inclusiv numele, prenumele, data şi locul nașterii, domiciliul, funcția deținută.
 3. Datele privind conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută străină şi în lei moldovenești.
 4. Date cu privire la magazinul pentru care se solicită eliberarea licenţei, inclusiv amplasarea, suprafața, reprezentarea grafică.
 5. Copia contractului de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcția sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (cu excepția documentelor care se verifică în baza ghișeului unic).

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online