Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

 1. Dispunerea de capital social de cel puţin 10 milioane de lei.
 2. Neadmiterea includerii în componenţa fondatorilor, acţionarilor (asociaţilor), administratorilor operatorilor a persoanelor care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni economice, infracţiuni împotriva patrimoniului, infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, precum şi pentru infracţiuni de corupţie în sectorul privat săvârșite cu intenţie.
 3. Neadmiterea desfăşurării activităţii de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi de rambursare a valorii acestora de către unităţile comerciale/de alimentaţie publică aflate în procedură de insolvabilitate, precum şi de cele care, la momentul depunerii cererii de eliberare a licenţei, se află în procedura de reorganizare sau de lichidare.
 4. Nu pot fi licenţiate unităţile comerciale/de alimentaţie publică în cazul în care înregistrează restanţe la bugetul public naţional mai mari de 1000 de lei.
 5. Respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă.
 6. Îndeplinirea măsurilor de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită licență.

Temeiul legal:

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online