Sari la conținutul principal

Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

 • a) importul alcoolului etilic;
 • b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate;
 • c) importul şi comercializarea angro a berii importate.
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit52000 lei22

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

 • a) importul alcoolului etilic;
 • b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate;
 • c) importul şi comercializarea angro a berii importate.

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit585 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

 • a) importul alcoolului etilic;
 • b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate;
 • c) importul şi comercializarea angro a berii importate.
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit585 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

 • a) importul alcoolului etilic;
 • b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate;
 • c) importul şi comercializarea angro a berii importate.
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit585 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

 • a) importul alcoolului etilic;
 • b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate;
 • c) importul şi comercializarea angro a berii importate.
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit585 lei25

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda online.

Condițiile de licențiere

1.Importul alcoolului etilic

 1. Importul şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice importate, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.

 2. Respectarea normelor privind protecţia muncii, tehnicii securităţii, normelor sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător.

 3. Depozitarea alcoolului etilic importat numai în depozite-tip de păstrare a alcoolului etilic.

 4. Neadmiterea comercializării alcoolului etilic importat.

 5. Deţinerea avizului prealabil eliberat de organul abilitat cu funcții de control de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice la solicitarea autorității de licențiere (pentru importul alcoolului etilic).

2.Importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate

 1. Comercializarea cu ridicata a producției alcoolice ambalate și importate, doar prin depozite specializate cu o suprafaţă de cel puţin 500 m2, deținute de agenții economici cu drept de proprietate sau drept de folosință.

 2. Marcarea în modul stabilit a producţiei alcoolice supuse accizării cu „Timbru de acciz”.

 3. Importul şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice importate, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.

 4. Respectarea normelor privind protecţia muncii, tehnicii securităţii, normelor sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător.

 5. Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producţii, decît a producției alimentare.

3.Importul şi comercializarea angro a berii importate

 1. Deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2, pentru păstrarea şi comercializarea angro a berii şi a băuturilor pe bază de bere.

 2. Importul şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice importate, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.

 3. Respectarea normelor privind protecţia muncii, tehnicii securităţii, normelor sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător.

Documente necesare

1.Importul alcoolului etilic

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei: 

 1. Documentul care confirmă deţinerea în proprietate a depozitului-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.

 2. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

 3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic).

2.Importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei: 

 1. Copia de pe actul de proprietate sau de pe alt act juridic, în baza căruia s-a născut dreptul de folosință asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).

 2. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului abilitat cu funcții de control de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice.

 3. Copia de pe contractul de distribuţie sau confirmarea privind acordarea dreptului de distribuţie (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).

3.Importul şi comercializarea angro a berii importate

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei: 

 1. Copia de pe documentul care confirmă deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2.

 2. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

16.04.2024