Sari la conținutul principal

Fabricarea/comercializarea angro a alcoolului etilic

Fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate si/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit52000 lei22

 

b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit26000 lei22

 

c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit26000 lei22

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

 • a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic;
 • b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni;
 • c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii.

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit585 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

 • a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic;
 • b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni;
 • c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii.
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit585 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

 • a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic;
 • b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni;
 • c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii.
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit585 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

 • a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic;
 • b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni;
 • c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii.
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit585 lei25

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Condițiile de licențiere

1.Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic 

 1. Dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată.

 2. Deţinerea în proprietate sau folosinţă capacitatea minimă de producţie.

 3. Deţinerea utilajul tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari conform cu cerinţele de fabricare a alcoolului, fiscale şi de mediu la prelucrarea şi utilizarea integrală a deşeurilor principale ale producţiei alcoolice, stabilite în actele normative aferente, şi înregistrat. 

 4. Deţinerea mijloacelor de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale şi al controlului circulaţiei alcoolului, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.

 5. Asigurarea integrităţii sigiliilor aplicate, integritatea şi funcţionarea mijloacelor de măsurat şi de control, precum şi condiţii de depozitare în siguranţă a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.

 6. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.

 7. Respectarea normelor privind protecţia muncii, tehnicii securităţii, normelor de producţie şi sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător.

 8. Respectarea documentaţiei normative cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice, fabricate și/sau puse în circulație în Republica Moldova.

 9. Depozitarea  alcoolului etilic destinat utilizării la fabricarea producţiei alcoolice numai în depozite-tip de păstrare a alcoolului etilic.

 10. Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolice prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic.

 11. Corespunderea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari cerinţelor Legea nr.1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

 12. Neadmiterea transmiterii licenței sau copiei de pe ea, unei alte persoane.

2.Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni

 1. Dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată.

 2. Deţinerea în proprietate sau folosinţă capacitatea minimă de producţie.

 3. Comercializarea cu ridicata a producției alcoolice ambalate, fabricate în Republica Moldova, precum și a celei importate doar prin depozite specializate cu o suprafaţă de cel puţin 500 m2, deținute de agenții economici cu drept de proprietate sau drept de folosință.

 4. Deţinerea utilajul tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari conform cu cerinţele de fabricare a alcoolului, fiscale şi de mediu la prelucrarea şi utilizarea integrală a deşeurilor principale ale producţiei alcoolice, stabilite în actele normative aferente, şi înregistrat. 

 5. Marcarea în modul stabilit a producţiei alcoolice supuse accizării cu „Timbru de acciz”.

 6. Deţinerea mijloacelor de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale şi al controlului circulaţiei alcoolului, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.

 7. Asigurarea integrităţii sigiliilor aplicate, integritatea şi funcţionarea mijloacelor de măsurat şi de control, precum şi condiţii de depozitare în siguranţă a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.

 8. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.

 9. Respectarea normelor privind protecţia muncii, tehnicii securităţii, normelor de producţie şi sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător.

 10. Respectarea documentaţiei normative cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice, fabricate și/sau puse în circulație în Republica Moldova.

 11. Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producţii, decît a producției alimentare.

 12. Comercializarea pe piața internă a băuturilor alcoolice tari îmbuteliate/ambalate se efectuează în sticle cu dopuri cu dispersie sau cu alte tipuri de dopuri confirmate de către instituția publică Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate, care ar exclude posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu excepția băuturilor de tip divin, de tip brandy, de tip whisky, a băuturilor de tip lichior cu un conținut minim de zahăr de 350 g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de până la 0,25 litri și a celor în ambalaj de suvenir confecționat din materiale netradiționale.

 13. Neadmiterea utilizării sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producţiei alcoolice, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.

 14. Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolice prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic.

 15. Corespunderea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari cerinţelor Legea nr.1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

 16.  Neadmiterea transmiterii licenței sau copiei de pe ea, unei alte persoane. 

 

La temeiul legal de adăugat:

3.Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii

 1. Dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată.

 2. Deţinerea în proprietate sau folosinţă capacitatea minimă de producţie.

 3. Deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2, pentru păstrarea şi comercializarea angro a berii şi a băuturilor pe bază de bere.

 4. Respectarea normelor privind protecţia muncii, tehnicii securităţii, normelor de producţie şi sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător.

 5. Neadmiterea utilizării sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producţiei alcoolice, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.

 6. Neadmiterea transmiterii licenței sau copiei de pe ea, unei alte persoane.

 

La temeiul legal de adăugat:

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Documente necesare

1.Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei:

 1. Copia de pe actul de proprietate asupra depozitului-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.

 2. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului abilitat cu funcții de control de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice.

 3. Copia de pe actul de proprietate sau de folosință și/sau de pe contractul de leasing financiar al capacităţilor de producţie şi de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar ori de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice).

 4. Copia de pe Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industrial.

2.   Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei:

 1. Copia de pe actul de proprietate sau de pe alt act juridic, în baza căruia s-a născut dreptul de folosință asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).

 2. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului abilitat cu funcții de control de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice.

 3. Copia de pe actul de proprietate sau de folosință și/sau de pe contractul de leasing financiar al capacităţilor de producţie şi de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar ori de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice).

 4. Copia de pe contractul de distribuţie sau confirmarea privind acordarea dreptului de distribuţie (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).

 5. Copia de pe Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industrial (în cazul desfăşurării activităţii licenţiate în cadrul obiectelor industrial periculoase).

 

3.Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei:

 

 1. Copia de pe documentul care confirmă deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2.

 2. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului abilitat cu funcții de control de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

16.07.2024