Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Fabricarea/comercializarea angro a alcoolului etilic

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

Fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate si/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate

a. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic

 1. Dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată.
 2. Deţinerea în proprietate sau folosinţă a capacității minime de producţie.
 3. Deţinerea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari conform cu cerinţele de fabricare a alcoolului, fiscale şi de mediu la prelucrarea şi utilizarea integrală a deşeurilor principale ale producţiei alcoolice, stabilite în actele normative aferente, şi înregistrat.
 4. Deţinerea mijloacelor de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale şi al controlului circulaţiei alcoolului.
 5. Asigurarea integrităţii sigiliilor aplicate, integrității şi funcţionării mijloacelor de măsurat şi de control, precum şi a condiţiilor de depozitare în siguranţă a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate.
 6. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.
 7. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare.
 8. Respectarea documentaţiei normative privind alcoolul etilic şi producţia alcoolică fabricate în Republica Moldova.
 9. Depozitarea alcoolului etilic destinat utilizării la fabricarea producţiei alcoolice, farmaceutice, de parfumerie şi cosmetice numai în depozite-tip.
 10. Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolului prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic.
 11. Conformarea activităţii întreprinderii la prevederile Art. 8 alin. (1) al Legii nr. 116 din18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (în cazul desfăşurării activităţii licenţiate, în cadrul obiectelor industrial periculoase) (pentru fabricarea, păstrarea şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic sau a alcoolului etilic distilat).
 12. Corespunderea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari cerinţelor Legii 1100/30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
 13. Neadmiterea transmiterii licenței, în mod direct sau indirect, altor agenţi economici.

Temeiul legal

b. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni

 1. Dotarea întreprinderii cu sistem de evidentă computerizată.
 2. Deținerea în proprietate sau folosință a capacității minime de producţie.
 3. Deţinerea în proprietate sau în locațiune a încăperilor pentru depozite specializate, acoperite şi îngrădite (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice).
 4. Deţinerea în proprietate sau în locațiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafață de cel puțin 200 m2, pentru păstrarea şi comercializarea angro a berii şi a băuturilor pe bază de bere.
 5. Deţinerea utilajulului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari conform cu cerințele de fabricare a alcoolului, fiscale şi de mediu la prelucrarea şi utilizarea integrală a deșeurilor principale ale producţiei alcoolice, stabilite în actele normative aferente, şi înregistrat.
 6. Marcarea în modul stabilit a producţiei alcoolice supuse accizării cu timbru de acciz, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere
 7. Deţinerea mijloacelor de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale şi al controlului circulației alcoolului, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.
 8. Asigurarea integrităţii sigiliilor aplicate, integritatea şi funcţionarea mijloacelor de măsurat şi de control, precum şi condiţii de depozitare în siguranţă a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere
 9. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.
 10. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare.
 11. Respectarea documentației normative privind alcoolul etilic şi producția alcoolică fabricate în Republica Moldova.
 12. Depozitarea alcoolului etilic destinat utilizării la fabricarea producţiei alcoolice, farmaceutice, de parfumerie şi cosmetice numai în depozite-tip.
 13. Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producţii, decît celei alcoolice.
 14. Comercializarea pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari ambalate se efectuează în sticle cu dopuri cu dispersie sau cu alte tipuri de dopuri confirmate de către Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, care ar exclude posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu excepţia băuturilor tip divin, tip brandy, tip whisky, a băuturilor tip lichior cu un conţinut minim de zahăr de 350 g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de pînă la 0,25 litri şi în ambalaj de suvenir confecţionat din materiale netradiţionale.
 15. Neadmiterea utilizării sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producţiei, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.
 16. Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolului prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic.
 17. Conformarea activităţii întreprinderii la prevederile Art. 8 alin. (1) al Legii nr. 116 din18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (în cazul desfăşurării activităţii licenţiate, în cadrul obiectelor industrial periculoase) (pentru fabricarea, păstrarea şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic sau a alcoolului etilic distilat).
 18. Corespunderea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari cerinţelor Legii 1100/30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
 19. Neadmiterea transmiterii licenței, în mod direct sau indirect, altor agenţi economici.

Temeiul legal

c. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii

 1. Dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată.
 2. Deţinerea în proprietate sau folosinţă a capacității minime de producţie.
 3. Deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2, pentru păstrarea şi comercializarea angro a berii şi a băuturilor pe bază de bere.
 4. Deţinerea mijloacelor de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale şi al controlului circulaţiei alcoolului.
 5. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare.
 6. Neadmiterea utilizării sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producţiei alcoolice, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere
 7. Neadmiterea transmiterii licenței, în mod direct sau indirect, altor agenţi economici.

Temeiul legal

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. (3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic).


*Documentele verificate prin procedura ghişeului unic

Programare
online