Sari la conținutul principal

Importul/exportul produselor din tutun şi/sau al produselor conexe; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat şi/sau a tutunului fermentat; fabricarea produselor din tutun şi/sau a produselor conexe şi/sau comercializarea angro ...

Importul/exportul produselor din tutun şi/sau al produselor conexe; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat şi/sau a tutunului fermentat; fabricarea produselor din tutun şi/sau a produselor conexe şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi/sau a produselor conexe, şi/sau a tutunului nefermentat, şi/sau a tutunului fermentat

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

a) importul/exportul produselor din tutun și/sau al produselor conexe

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit26000 lei22

 

b) importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat și/sau comercializarea angro a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit26000 lei22

 

c) fabricarea și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și/sau a produselor conexe

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit26000 lei22

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

 • a) importul/exportul produselor din tutun și/sau al produselor conexe;
 • b) importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat și/sau comercializarea angro a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat;
 • c) fabricarea și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și/sau a produselor conexe;

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit585 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

 • a) importul/exportul produselor din tutun și/sau al produselor conexe;
 • b) importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat și/sau comercializarea angro a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat;
 • c) fabricarea și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și/sau a produselor conexe;
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit585 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

 • a) importul/exportul produselor din tutun și/sau al produselor conexe;
 • b) importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat și/sau comercializarea angro a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat;
 • c) fabricarea și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și/sau a produselor conexe;
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit585 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

 • a) importul/exportul produselor din tutun și/sau al produselor conexe;
 • b) importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat și/sau comercializarea angro a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat;
 • c) fabricarea și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și/sau a produselor conexe;
 • d) comercializarea angro a produselor din tutun.
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit585 lei25

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Condițiile de licențiere

1. Importul/exportul produselor din tutun și/sau al produselor conexe

 1. Efectuarea importului şi comercializării doar a produselor din tutun care au aplicate de către producătorul lor direct pe pachet a timbrului de acciză;

 2. Efectuarea introducerii pe teritoriul Republicii Moldova și/sau comercializării doar a produselor conexe care au aplicate pe ambalajul produsului, prin lipire, a timbrului de acciz sau a timbrului de consum;

 3. Respectarea parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru fiecare gen de activitate solicitat;

 4. Respectarea normelor de protecție a  muncii, antiincendiare şi sanitare;

 5. Dispunerea de depozite angro proprii, ori luate în arendă, bine aerisite, dotate cu utilajul necesar pentru menținerea condițiilor de păstrare a producției prevăzute de documentele normativ-tehnice şi cu sistem de evidentă computerizată (pentru importul, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun şi a produselor conexe);

 6. Dispunerea de infrastructură şi ciclu tehnologic deplin în domeniul de activitate, care să asigure securitatea, controlul şi calitatea producţiei;

 7. Dispunerea de contracte de import al produselor din tutun și al produselor conexe;

 8. Dispunerea de autorizaţii de import şi de comercializare a fiecărei mărci de produse din tutun și de produse conexe, eliberate de proprietarii mărcilor comerciale sau de producătorii lor licenţiaţi.

2. Importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat și/sau comercializarea angro a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat

 1. Respectarea parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru fiecare gen de activitate solicitat;

 2. Respectarea normelor de protecție a  muncii, antiincendiare şi sanitare;

 3. Dispunerea de infrastructură şi ciclu tehnologic deplin în domeniul de activitate, care să asigure securitatea, controlul şi calitatea producţiei;

 4. Dispunerea de specialiști în domeniu, de tehnologia şi utilajul tehnologic necesar, de aparate de măsurat şi  de mijloace de control al calității produsului (pentru prelucrarea industrială şi cea postfermentare a tutunului).

3. Fabricarea și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și/sau a produselor conexe

 1. Respectarea parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru fiecare gen de activitate solicitat;

 2. Respectarea normelor de protecție a  muncii, antiincendiare şi sanitare;

 3. Dispunerea de depozite angro proprii, ori luate în arendă, bine aerisite, dotate cu utilajul necesar pentru menținerea condițiilor de păstrare a producției prevăzute de documentele normativ-tehnice şi cu sistem de evidentă computerizată (pentru importul, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun şi a produselor conexe);

 4. Dispunerea de infrastructură şi ciclu tehnologic deplin în domeniul de activitate, care să asigure securitatea, controlul şi calitatea producţiei;

 5. Dispunerea de bază tehnica-materială cu complexul integral de procese tehnologice, de utilaj şi mijloace de control al calității producției finite, precum şi de personal şi specialiști cu o calificare corespunzătoare în domeniu (pentru fabricarea produselor din tutun şi a produselor conexe);

 6. Dispunerea de contracte de import al produselor din tutun și al produselor conexe;

 7. Dispunerea de autorizaţii de import şi de comercializare a fiecărei mărci de produse din tutun și de produse conexe, eliberate de proprietarii mărcilor comerciale sau de producătorii lor licenţiaţi.

 

Documente necesare

1. Importul/exportul produselor din tutun și/sau al produselor conexe

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei:

 1. Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a depozitului şi imobilului, în care se va desfăşura activitatea licenţiată;

 2. Copia de pe contractual de import al produselor din tutun şi/sau al produselor conexe;

 3. Lista produselor din tutun și/sau a produselor conexe supuse comercializării;

 4. Pentru fiecare marcă de produse din tutun – o copie de pe contractul de distribuție și comercializare sau confirmarea de acordare a dreptului de distribuție și comercializare, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat (pentru licențierea importului produselor din tutun);

 5. Copia de pe autorizaţia de import şi de comercializare a fiecărei mărci de  produse conexe, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat (pentru licențierea importului produselor conexe);

 6. Declaraţia pe propria răspundere (pentru exportul produselor din tutun şi/sau al produselor conexe).

2. Importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat și/sau comercializarea angro a tutunului nefermentat și/sau a tutunului fermentat 

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei:

 1. Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a depozitului şi imobilului, în care se va desfăşura activitatea licenţiată.

3. Fabricarea și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și/sau a produselor conexe

Lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenţei:

 

 1. Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a depozitului şi imobilului, în care se va desfăşura activitatea licenţiată;

 2. Lista produselor din tutun și/sau a produselor conexe supuse comercializării.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

20.06.2024