Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase si neferoase, de baterii și acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

  1. Gestionarea deșeurilor de metale feroase şi neferoase în condiții de siguranță pentru mediu şi sănătatea populației.
  2. Colectarea deșeurilor de metale feroase şi neferoase separat, prin intermediul unui sistem individual şi colectiv de colectare a acestora.
  3. Supunerea valorificării deșeurilor de metale feroase şi neferoase, conform prevederilor art.13, precum şi reutilizării şi reciclării conform art.14 al Legii nr. 209/2016.
  4. Deținerea în proprietate şi/sau locațiune de imobil (suprafețe utilate, încăperi închise pentru păstrarea resturilor şi deșeurilor de metale neferoase).
  5. Deţinerea în proprietate şi/sau locațiune de tehnică, utilaj şi mecanisme specializate.
  6. Corespunderea condiţiilor de activitate a solicitantului cu cerinţele de protecţie a mediului.
  7. Neadmiterea importului în Republica Moldova a deșeurilor și reziduurilor de orice natură, în stare brută şi prelucrată în scopul acumulării temporare, valorificări sau eliminări prin orice metodă, cu excepția categoriilor de deșeuri prezentate în anexa nr.7, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente.
  8. Transferul şi exportul deșeurilor de metale feroase şi neferoase, în corespundere cu prevederile art.64 din Legea 209/29.07.2016.
Programare
online