Sari la conținutul principal

Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit10000 lei22

 

b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit5000 lei22

 

c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit20000 lei22

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit1000 lei23

 

b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit500 lei23

 

c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit2000 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit1000 lei24

 

b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit500 lei24

 

c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit2000 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit1000 lei24

 

b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit500 lei24

 

c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții):

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit2000 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

 • a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni);
 • b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice);
 • c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții).
TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit500 lei25

 

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Condițiile de licențiere

 1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
 2. Dispunerea de spaţii destinate pentru depozitarea armelor şi muniţiilor, care corespund condiţiilor stipulate în anexa nr.3 la Legea nr. 130/2012 (pentru importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă).
 3. Dispunerea de spaţii destinate pentru efectuarea operaţiunilor de comercializare a armelor şi a muniţiilor, care corespund condiţiilor indicate în anexa nr.4 la Legea nr.  130/2012 (pentru comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă).
 4. Deţinerea de către administratorul întreprinderii a certificatului ce confirmă absolvirea cursurilor de calificare în domeniul armelor şi al muniţiilor, eliberat de către o autoritate acreditată conform legislaţiei (pentru importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă).
 5. Deţinerea de către vânzător a certificatului ce confirmă absolvirea cursurilor de calificare în domeniul armelor şi al muniţiilor, eliberat de către o autoritate acreditată conform legislaţiei (pentru comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă).
 6. Toţi angajaţii întreprinderii întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi d), nu se află în niciuna din situaţiile stipulate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi e)–g) al Legii 130/2012 şi sunt autorizaţi de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii.
 7. Dispunerea de spaţii destinate reparării şi păstrării armelor, care corespund cerinţelor indicate la anexa nr.5 al Legii nr. 130/2012 (pentru repararea armelor cu destinaţie civilă).
 8. Dispunerea de cel puţin un angajat cu studii în domeniu (pentru repararea armelor cu destinaţie civilă).
 9. Dispunerea de spaţii destinate pentru efectuarea operaţiunilor de producere a armelor şi/sau muniţiilor (pentru producerea şi asamblarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă).
 10. Dispunerea de spaţii destinate pentru depozitarea armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv pentru depozitarea muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţii, care corespund condiţiilor stipulate la anexa nr.3 al Legii nr. 130/2012 (pentru producerea şi asamblarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă).
 11. Dispunerea de linii tehnologice de producere a armelor şi a muniţiilor omologate (pentru producerea şi asamblarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă.
 12. Cel puţin un angajat are studii în domeniu (pentru producerea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă).
 13. Angajarea persoanelor care au împlinit vîrsta de 21 de ani, apţi din punct de vedere psihologic şi medical.
 14. Neadmiterea angajării persoanelor care se află sub învinuire sau sînt inculpaţi în cauze penale pentru fapte săvîrşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare, dispun de antecedente penale, prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor şi se află la evidenţă specială în organele de poliţie.
 15. Neadmiterea angajării persoanelor care nu au fost autorizaţi de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii.
 16. Respectarea normelor sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
 17. Introducerea în circuitul comercial numai a armelor şi muniţiilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art.48 alin.(1) şi (2) al Legii 130/2012 (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 18. Comercializrea armelor şi muniţiilor numai persoanelor fizice şi juridice autorizate să le procure, în baza actelor de identitate prezentate în original, iar în cazul armelor cu ţeavă ghintuită – numai după prezentarea la organul de poliţie competent a fiecărei arme cu ţeavă ghintuită, împreună cu câte 3 cartuşe de calibrul fiecărei arme, pentru efectuarea tragerii experimentale şi a înregistrării proiectilelor şi a tuburilor de cartuşe (trase experimental) în evidenţele operative ale Ministerului Afacerilor Interne (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 19. Procurarea armelor şi muniţiilor numai de la persoane juridice străine sau din Republica Moldova autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 20. Instituirea registrelor de evidenţă a operaţiunilor cu arme şi cu muniţii conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special şi care se înregistrează la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, şi prezentarea  acestora la control poliţiştilor special desemnaţi (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 21. Prezentarea la control organelor de poliţie abilitate a documentelor de efectuare a operaţiunilor cu arme şi cu muniţii, precum şi documentelor în baza cărora au comercializat arme (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 22. Prezentarea lunară organului de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială persoana fizică îşi are domiciliul sau persoana juridică îşi are sediul a listelor celor care au procurat arme letale şi neletale, precum şi a datelor de identificare a acestor arme, iar în cazul armelor cu ţeavă ghintuită, comunicarea şi serviciilor Ministerului Afacerilor Interne abilitate cu gestionarea Registrului de stat al armelor şi cu înregistrarea şi evidenţa operativă a proiectilului şi a tubului-martor (transexperimental) (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 23. Asigurarea condiţiilor de securitate deplină a armelor şi a muniţiilor aflate în gestiune, astfel încât cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau din raft (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 24. Înscrierea în permisul de procurare, eliberat de organele de poliţie şi prezentat de către cumpărător, a datelor necesare de identificare a armei vândute şi poziţiei din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vânzare (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 25. Eliberarea deponentului a unei dovezi de primire a armelor şi a muniţiilor, iar după vânzare – a copiei de pe factură (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 26. Anunţarea imediată a organului de poliţie în cazul în care se constată că armele primite în consignaţie de la persoane fizice şi juridice prezintă modificări vizibile sau alte caracteristici decât cele originale (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 27. Solicitarea avizului poliţiei pentru persoanele angajate să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii (pentru importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor).
 28. Prezentarea lunară serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne a listei armelor cu ţeavă ghintuită primite la reparat cărora le-au fost schimbate una sau mai multe piese menţionate la art.66 alin.(2), precum şi a listei posesorilor acestor arme (pentru repararea armelor).
 29. Ţinerea evidenţei reparaţiilor în registrele create potrivit art.59 alin.(1) lit.d) şi prezentarea acestora la control organelor de poliţie competente (pentru repararea armelor).
 30. Primirea la reparaţie doar a armelor pentru care se face dovada faptului că sunt deţinute legal (pentru repararea armelor).
 31. În cazul în care posesorul armei nu face dovada faptului că o deţine legal, să înştiinţeze imediat organul de poliţie proxim (pentru repararea armelor).
 32. Producerea numai a armelor, muniţiilor şi efectuarea operaţiunilor care sunt permise pe teritoriul Republicii Moldova (pentru producerea armelor şi/sau a muniţiilor).
 33. Producerea armelor şi muniţiilor în conformitate cu normele tehnice şi de securitate a acestora (pentru producerea armelor şi/sau a muniţiilor).
 34. Marcarea, în modul stabilit, a armelor şi muniţiilor la data de fabricare a acestora, precum şi la data de transferare din stocurile guvernamentale în uzul civil permanent (pentru producerea armelor şi/sau a muniţiilor).
 35. Instituirea registrelor de evidenţă a armelor şi a muniţiilor produse, precum şi de evidenţă a tuturor operaţiunilor cu ele la intrarea şi la ieşirea armelor, muniţiilor, pieselor şi a componentelor acestora, care să conţină date de identificare unică, respectiv tipul, marca, modelul, calibrul şi seria armei, precum şi numele, adresa şi numărul de identificare ale persoanei care a procurat arma (pentru producerea armelor şi/sau a muniţiilor).
 36. Instituirea registrelor, conform modelelor aprobate prin ordinul ministrului afacerilor interne, care au regim special, înregistrarea acestora la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne şi prezentarea lor la control poliţiştilor special desemnaţi (pentru producerea armelor şi/sau a muniţiilor).
 37. Dispunerea de laborator de încercare a armelor şi a muniţiilor, acreditat în modul stabilit (pentru producerea armelor şi/sau a muniţiilor).
 38. Efectuarea încercării armelor şi a muniţiilor (pentru producerea armelor şi/sau a muniţiilor).
 39. Comercializarea numai a armelor şi muniţiilor ale căror conformitate la indicii de securitate a fost evaluată prin certificare, inspecţie, încercări sau testări de laborator în vederea corespunderii lor cu normele de omologare (pentru producerea armelor şi/sau a muniţiilor).

Temeiul legal: 

Documente necesare

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei: importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni)

 • Copia certificatului sau a deciziei de înregistrare a întreprinderii.
 • Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune, pentru spaţiile aferente genului de activitate licenţiat.
 • Copia de pe documentul care atestă absolvirea cursurilor de calificare în domeniul armelor şi muniţiilor.
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la lipsa antecedentelor contravenţionale sau penale.
 • Copia actului constitutiv al întreprinderii, în care, la genul de activitate, să fie menţionate operaţiunile pe care urmează să le deruleze.
 • Dovada deţinerii unor spaţii special amenajate, destinate depozitării şi, după caz, comercializării sau reparării armelor şi muniţiilor, care corespund cerinţelor prevăzute în anexa nr.3 şi, după caz, nr.4 sau nr.5 la Legea 130/2012, şi asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de supraveghere şi de alarmare, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate, precum şi la sisteme de monitorizare video.
 • Dovada verificărilor metrologice a instrumentelor supuse verificării obligatorii şi, după caz, permisul de funcţionare a tirului de tragere destinat verificării armelor (în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor).
 • Dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător condiţiilor stabilite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, sau dovada că are încheiat contract de prestare a serviciilor de transport cu persoana care dispune de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase.
 • Copia de pe documentul care atestă absolvirea cursului de instruire sau, după caz, a cursului de calificare, studiile în domeniul armelor și munițiilor, pentru activitățile specificate la articolul 56 alin. (1) din Legea 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă.

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei: repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice)

 • Copia certificatului sau a deciziei de înregistrare a întreprinderii.
 • Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune, pentru spaţiile aferente genului de activitate licenţiat.
 • Copia de pe documentul care atestă absolvirea cursurilor de calificare în domeniul armelor şi muniţiilor.
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la lipsa antecedentelor contravenţionale sau penale.
 • Copia actului constitutiv al întreprinderii, în care, la genul de activitate, să fie menţionate operaţiunile pe care urmează să le deruleze.
 • Dovada deţinerii unor spaţii special amenajate, destinate depozitării şi, după caz, comercializării sau reparării armelor şi muniţiilor, care corespund cerinţelor prevăzute în anexa nr.3 şi, după caz, nr.4 sau nr.5 la Legea 130/2012, şi asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de supraveghere şi de alarmare, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate, precum şi la sisteme de monitorizare video.
 • Dovada verificărilor metrologice a instrumentelor supuse verificării obligatorii şi, după caz, permisul de funcţionare a tirului de tragere destinat verificării armelor (în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor).
 • Dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător condiţiilor stabilite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, sau dovada că are încheiat contract de prestare a serviciilor de transport cu persoana care dispune de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase.

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei: producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții)

 • Copia certificatului sau a deciziei de înregistrare a întreprinderii.
 • Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune, pentru spaţiile aferente genului de activitate licenţiat.
 • Copia de pe documentul care atestă absolvirea cursurilor de calificare în domeniul armelor şi muniţiilor.
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la lipsa antecedentelor contravenţionale sau penale.
 • Copia actului constitutiv al întreprinderii, în care, la genul de activitate, să fie menţionate operaţiunile pe care urmează să le deruleze.
 • Dovada deţinerii unor spaţii special amenajate, destinate depozitării şi, după caz, comercializării sau reparării armelor şi muniţiilor, care corespund cerinţelor prevăzute în anexa nr.3 şi, după caz, nr.4 sau nr.5 la Legea nr.130/2012, şi asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de supraveghere şi de alarmare, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate, precum şi la sisteme de monitorizare video.
 • Dovada verificărilor metrologice a instrumentelor supuse verificării obligatorii şi, după caz, permisul de funcţionare a tirului de tragere destinat verificării armelor (în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor).
 • Dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător condiţiilor stabilite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, sau dovada că are încheiat contract de prestare a serviciilor de transport cu persoana care dispune de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. 3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).


*Documentele verificate prin procedura ghişeului unic

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

17.05.2024