Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Fabricarea/comercializarea angro alcoolului etilic

Fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate si/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate

arrow_back Inapoi la termene și tarife

Condițiile de licențiere: fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic

 1. Dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată.
 2. Deţinerea în proprietate sau folosinţă capacitatea minimă de producţie.
 3. Deţinerea utilajul tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari conform cu cerinţele de fabricare a alcoolului, fiscale şi de mediu la prelucrarea şi utilizarea integrală a deşeurilor principale ale producţiei alcoolice, stabilite în actele normative aferente, şi înregistrat.
 4. Deţinerea mijloacelor de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale şi al controlului circulaţiei alcoolului.
 5. Asigurarea integrităţii sigiliilor aplicate, integritatea şi funcţionarea mijloacelor de măsurat şi de control, precum şi condiţii de depozitare în siguranţă a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate.
 6. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.
 7. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare.
 8. Respectarea documentaţiei normative privind alcoolul etilic şi producţia alcoolică fabricate în Republica Moldova.
 9. Depozitarea  alcoolului etilic destinat utilizării la fabricarea producţiei alcoolice, farmaceutice, de parfumerie şi cosmetice numai în depozite-tip.
 10. Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolului prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic.
 11. Conformarea activităţii întreprinderii la Art. 8 alin. (1) al Legii nr. 116 din18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (în cazul desfăşurării activităţii licenţiate, în cadrul obiectelor industrial periculoase) (pentru fabricarea, păstrarea şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic sau a alcoolului etilic distilat).
 12. Corespunderea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari cerinţelor Legii 1100/30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
 13. Neadmiterea transmiterii, direct sau indirect, licenţei altor agenţi economici.

Temeiul legal

 

Programare
online