Sari la conținutul principal

Eliberarea extrasului (informației) din Registrul de stat

Eliberarea extrasului (informație) din Registrul de stat care conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate, informația despre beneficiarii efectivi

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaree110 lei
24 oree220 lei
4 oree330 lei
1 orăe440 lei
La momentul adresăriigratuit26

26Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1004/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice și autoritățile publice locale şi autorităţilor administraţiei publice locale.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda online.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

23.05.2024