Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Servicii electronice

Persoane juridice

Bunuri imobile

Servicii cadastrale disponibile online:

  • - Eliberarea certificatului privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile;
  • - Eliberarea certificatului privind valoarea bunului imobil;
  • - Eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile;
  • - Eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil);
  • - Eliberarea planului cadastral pentru primul sector cadastral;
  • - Eliberarea planului cadastral pentru fiecare sector ulterior;
  • - Eliberarea planului cadastral al terenului cu/fără construcţie;
  • - Eliberarea planului încăperii izolate;
  • - Eliberarea planului locului de parcare.

Opțiuni

mun. Chișinău

Ghidul utilizatorului

Serviciul accesibil din 01.02.2023

alte localități

Ghidul utilizatorului

Cu autentificare
(prin MPass)
Fără autentificare Fără autentificare
Identificarea automată a solicitantului      
Autocompletarea datelor cu caracter personal      
Mai multe opțiuni de căutare a bunului imobil (imobilele mele)      
Încărcarea documentelor confirmative      
Verificarea automată a împuternicirii în MPower      
Notificarea solcitantului prin MNotify      
Semnarea electronică a cererii      
Recepționarea documentelor în format electronic în MCabinet    *  
Recepționarea documentelor la adresa solicitată prin MDelivery      
Recepționarea documentelor la ghișeu      
 

Comandă

Comandă

* În cazul deținerii semnăturii electronice de către solicitant

Programare
online