Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Comodat, locațiune, leasing

TERMENE ȘI TARIFE

Tarifele la înmatricularea vehiculelor transmise în folosință uzufructuarilor (comodat, locațiune, leasing):

 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Comandă on-line

  Comandă certificatul de înmatriculare pentru vehicul (comodat)

  Taxele pentru folosirea drumurilor se calculează pentru fiecare vehicul individual.


  eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

  Programare
  online