Sari la conținutul principal

Comodat, locațiune, leasing

Termene și tarife

Tarifele la înmatricularea vehiculelor transmise în folosință uzufructuarilor (comodat, locațiune, leasing):

Taxele pentru folosirea drumurilor se calculează pentru fiecare vehicul individual.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Documente necesare

Lista documentelor necesare:

  • cererea solicitantului;
  • certificatul de înmatriculare;
  • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului;
  • cererea depusă de proprietar în cazul solicitării eliberării certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosință în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile în vigoare, sau autentificat notarial.

Perfectarea certificatului de înmatriculare pe numele uzufructuarului este posibilă cu condiția aflării vehiculelor la evidență permanentă în Registrul de stat al transporturilor.

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

17.04.2024