Sari la conținutul principal

Comodat, locațiune, leasing

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare:

 • cererea solicitantului;
 • certificatul de înmatriculare;
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului;
 • cererea depusă de proprietar în cazul solicitării eliberării certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosință în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile în vigoare, sau autentificat notarial.
 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Comandă on-line

  Comandă certificatul de înmatriculare pentru vehicul (comodat)

  Perfectarea certificatului de înmatriculare pe numele uzufructuarului este posibilă cu condiția aflării vehiculelor la evidență permanentă în Registrul de stat al transporturilor.