Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Identificarea vehiculului înmatriculat în Republica Moldova

INFORMAȚII GENERALE

Identificarea vehiculului înmatriculat în Republica Moldova (verificarea numărului de identificare al vehiculului, a numărului caroseriei, șasiului)

Conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora, identificarea vehiculului este obligatorie și se efectuează în cadrul procedurii de înmatriculare, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare și eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta, precum și în cazul raderii vehiculului (cu excepția cazului de rebutare definitivă).

Identificarea este efectuată de către un expert în identificarea vehiculelor. Expertul este obligat să verifice autenticitatea actelor de însoţire ale vehiculului şi să le accepte spre înmatriculare dacă acestea nu conţin falsificări, ştersături sau modificări neautorizate, cu aplicarea ştampilei şi semnăturii.

Programare
online