Sari la conținutul principal

Deplasarea expertului la locul aflării vehiculului pentru identificarea acestuia (caroserie, motor, șasiu, alte agregate), la solicitarea persoanei fizice sau juridice

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare:

  • cererea-tip de modelul stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
  • Termene și tarife
  • Documente necesare