Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Deplasarea expertului la locul aflării vehiculului pentru identificarea acestuia (caroserie, motor, șasiu, alte agregate), la solicitarea persoanei fizice sau juridice

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare:

  • cererea-tip de modelul stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
  • Termene și tarife
  • Documente necesare
  • Programare
    online