Sari la conținutul principal

Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPN), inclusiv a duplicatului acestuia

Certificatul de înmatriculare – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului, inclusiv şi în traficul internaţional

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoaree330 lei/gratuit30
10 zile lucrătoare660 lei
5 zile lucrătoare990 lei
3 zile lucrătoare1320 lei
1 zi lucrătoare1650 lei
În ziua adresării1980 lei

30Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 10 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Documente necesare

Lista documentelor necesare:

 • cererea solicitantului;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, ( în original);
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • procura,
  (după caz)
 • raportul de identificare a vehiculului (RIV).

În cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima data în Republica Moldova, solicitantul trebuie să prezinte, pe lîngă documentele indicate mai sus şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, precum şi, după caz, plăcile cu numărul de înmatriculare.

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat.

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) în schimbul celui pierdut, deteriorat sau furat implică identificarea mijlocului de transport, verificarea informației cu privire la restricțiile înregistrate și identificarea proprietarului sau a persoanei împuternicite.

Categorii de solicitanți:

 • Proprietarul sau persoana împuternicită.

Lista documentelor necesare:

 • cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • raportul de identificare a vehiculului;
 • declarația pe propria răspundere.

În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat, în cazul în care vehiculul se află peste hotarele Republicii Moldova.

Categorii de solicitanți:

 • proprietarul sau persoana împuternicită prin procură legalizată.

Lista documentelor necesare:

 • cererea cu privire la eliberarea duplicatului;
 • certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • certificat de la autoritățile polițienești din țara în care a fost pierdut/furat certificatul de înmatriculare, cu traducerea acestuia în limba de stat;
 • procura, după caz.

În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane de la 14 la 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Eliberarea certificatului de înmatriculare (VP) ”comodat”, ”locațiune”, ”leasing”.

Lista documentelor necesare:

 • cererea solicitantului;
 • certificatul de înmatriculare;
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului;
 • cererea depusă de proprietar în cazul solicitării eliberării certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosință în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile în vigoare, sau autentificat notarial.

Perfectarea certificatului de înmatriculare pe numele uzufructuarului este posibilă cu condiția aflării vehiculelor la evidență permanentă în Registrul de stat al transporturilor.

Perfectarea documentelor (VP, VPP) în cazul depistării rebutului după eliberarea documentului (din cauza întreprinderii).

Perfectarea certificatului de înmatriculare a vehiculului în cazul depistării rebutului (din cauza instituției) se efectuează conform ordinii stabilite

Categorii de solicitanți:

 • proprietarul sau persoana împuternicită.

Lista documentelor necesare:

 • reclamația (conform standardului SF 37603221-015:2015 ,,Sistemul de management al calității. Tratarea reclamațiilor”);
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite (după caz);
 • certificatul de înmatriculare reclamat în original;
 • procura (după caz).

În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

21.05.2024