Sari la conținutul principal

Anularea certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare provizoriu

Anularea certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare provizoriu, în cazul în care este documentul de bază, eliberat pe numele uzufructuarului (cu excepția vehiculului înmatriculat de alt registrator)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresării50 lei

Informații generale

Date generale:

Serviciul se prestează la expirarea termenului de valabilitate al documentului sau la prezentarea actelor prin care se solicita anularea acestuia.

Categorii de solicitanți:

  • Proprietarul sau persoana împuternicită.

Notă: În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către parinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, înmatricularea se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Documente necesare

Lista documentelor necesare:

  • cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • certificatul de înmatriculare;
  • procura, după caz;
  • acordul de reziliere a contractului de transmitere în folosință temporară, după caz;
  • declarația pe propria răspundere, după caz;
  • decizia instanței de judecată cu privire la rezilierea contractului de transmitere în folosință temporară, după caz.

Notă: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, înmatricularea se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

16.07.2024