Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Anularea certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare provizoriu

TERMENE ȘI TARIFE

Anularea certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare provizoriu, în cazul în care este documentul de bază, eliberat pe numele uzufructuarului (cu excepția vehiculului înmatriculat de alt registrator)

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresării 50 lei
Programare
online