Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Anularea certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare provizoriu

DOCUMENTE NECESARE

Anularea certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare provizoriu, în cazul în care este documentul de bază, eliberat pe numele uzufructuarului (cu excepția vehiculului înmatriculat de alt registrator)

Lista documentelor necesare:

  • cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • certificatul de înmatriculare;
  • procura, după caz;
  • acordul de reziliere a contractului de transmitere în folosință temporară, după caz;
  • declarația pe propria răspundere, după caz;
  • decizia instanței de judecată cu privire la rezilierea contractului de transmitere în folosință temporară, după caz.

Notă: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, înmatricularea se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Programare
online