Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului

TERMENE ȘI TARIFE

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului:

 • privind confirmarea înmatriculării transportului sau radierii lui din Registrul de stat al transporturilor;
 • privind confirmarea posesiei transportului de către persoanele fizice și juridice;
 • privind confirmarea lipsei în Registrul de stat al transporturilor a interdicțiilor asupra transportului;
 • privind confirmarea înregistrării în Registrul de stat al transporturilor a interdicțiilor asupra transportului.

1) până la 5 vehicule

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoaree 130 lei/gratuit31
5 zile lucrătoaree 260 lei
1 zi lucrătoare 520 lei
În ziua adresării 650 lei

2) de la 6 până la 10 vehicule

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 180 lei
5 zile lucrătoare 360 lei

3) de la 11 până la 20 vehicule

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 240 lei
5 zile lucrătoare 480 lei

4) de la 21 până la 50 vehicule

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 520 lei
5 zile lucrătoare 1040 lei

5) de la 51 până la 100 vehicule

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 1010 lei
5 zile lucrătoare 2020 lei

6) mai mult de 100 vehicule

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 1650 lei

31Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.


 

eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

 • Termene și tarife
 • Comandă on-line

  Comandă adeverinţa privind posesia vehiculului

  Programare
  online