Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Acordarea (la solicitarea clientului) a asistenței la completarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului (agregatului), cu eliberarea blanchetei respective (în 2 exemplare)

DOCUMENTE NECESARE

Categorii de solicitanţi:

 • proprietarul sau persoana împuternicită.

Lista documentelor necesare:

 • cererea;
 • buletinul de identitate al proprietarului şi cumpărătorului sau al persoanelor împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat;
 • procura (după caz).
 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Programare
  online