Sari la conținutul principal

Înmatricularea vehiculelor importate

DOCUMENTE NECESARE

Vehiculele importate în Republica Moldova se înmatriculează pe numele persoanelor fizice și juridice pe a căror nume au fost eliberate documentele vamale.

Această restricţie nu se extinde asupra:

 • vehiculelor importate de către agenţii economici care au ca gen de activitate comercializarea vehiculelor;
 • vehiculelor importate de către persoanele fizice şi transmise soţilor, copiilor şi părinţilor sau întreprinderilor ai căror fondatori sunt.

Înmatricularea vehiculelor importate se efectuează în baza următoarelor documente:

 • cererea solicitantului;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, ( în original și în copie);
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • procura,  (după caz);
 • raportul de identificare a vehiculului (RIV).

În cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima data în Republica Moldova, solicitantul trebuie să prezinte, pe lîngă documentele indicate mai sus şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, precum şi, după caz, plăcile cu numărul de înmatriculare.

 • Termene și tarife
 • Documente necesare