Sari la conținutul principal

Înregistrarea/anularea interdicţiilor la împuterniciri asupra vehiculelor

Conform prevederilor Conturului “E” din Hotărârea Guvernului RM nr. 1047 din 08.11.1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora” şi a Ordinului Agenţiei Servicii Publice nr. 607 din 21.09.2018 „ Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind modalitatea înmatriculării vehiculelor, comandarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare, aplicarea interdicțiilor și a marcajului convențional”, temeiurile de înregistrare/anulare a interdicţiilor sunt:

 • Restricții în baza încheierilor instanței de insolvabilitate: (Legea Insolvabilității nr.149, din 29.06.2012) ;
 • Arest, restricții în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucție sau, după caz, a încheierii instanţei de judecată (Codul de Procedură Penală nr.122, din 14.03.2003, art. 205-207);
 • Restricții în baza unui litigiu – restricții conform HG nr.1047, din 08.11.1999 (Conturul E - Evidența restricțiilor la împuterniciri, p. 29 lit. h);
 • Anularea procurii prin declarație notarială;
 • Gaj – în baza confirmărilor de înregistrare/radiere a gajului eliberate de către birourile notariale (biroul registratorului) (Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, Titlul IV, Capitolul V Gajul, și Anexa nr.1 a Regulamentului ,,Cu privire la ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare”);
 • Restricții în baza informaţiei remise de instituţiile Serviciului Vamal cu anexarea deciziei cu privire la declanşarea procedurii de executare silită a obligaţiei vamale (cod 7) (Codul Vamal nr. 1149 din 20.07.2000);
 • Restricții în baza informaţiei remise de instituţiile Serviciului Fiscal de Stat cu anexarea hotărârii de executare a obligaţiei fiscale (Codul Fiscal al RM Titlul V (administrarea fiscală) nr.407 din 26.07.2001);
 • Restricții în baza încheierilor executorilor judecătoreşti (Codul de Executare al RM nr. 443-XV, din 24.12.2004, modificat și completat prin Legea nr.143, din 02.07.2010);
 • Solicitarea scrisă (notarea) a proprietarului sau coproprietarului (Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002, Codul Familiei nr. 1316 din 26.10.2000);
 • Notarea înregistrată în subsistemul „ERΔ de către DÎMTCCA privind vehiculele:
  • ale căror numere de identificare sunt falsificate, nimicite intenționat sau contrafăcute;
  • ale căror documente de înmatriculare sunt declarate nevalabile sau falsificate (în cazul operaţiunilor curente de înregistrare);
  • aflate în căutare naţională sau internaţională.

Astfel, documentele/cererile enumerate trebuie să fie expediate, în original, de către organele emitente sau prezentate de către proprietarii de vehicule, Direcției înmatriculare vehicule a DÎMT şi CCA, situată în mun. Chişinău, str. Salcâmilor 28, bir. 120 sau subdiviziunile teritoriale ale DÎMT şi CCA, pentru procedura de înregistrare sau anulare a interdicţiilor.

Totodată Vă comunicăm că, conform Ordinului Agenţiei Servicii Publice nr. 1 din 19.07.2017, proprietarii vehiculelor pot obţine adeverinţa privind înregistrarea/lipsa interdicţiilor contra plată, preţul căreia variază de la 140 până la 1650 lei, în funcţie de termenul de prestare a serviciului şi numărul de vehicule aflate în proprietate/posesie.

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

16.04.2024