Sari la conținutul principal

Pentru anul 2023

Anunțuri de intenție (2023)
TitluFișier
Combustibil pentru anul 2023
Apă potabilă (0,5 L; 1,5 L; 19 L) pentru anul 2023
Servicii de pază tehnică a oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2023
Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2023
Produse de papetărie pentru anul 2023
Produse de îngrijire personală pentru anul 2023
Servicii transport date pentru perioada 2023 - 2025
Servicii de mentenanță a Complexului protecție criptografică producere pentru anul 2023
Servicii de telefonie fixă pentru perioada 2023 - 2025
Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil pentru perioada 2023 - 2025
Servicii de curățenie a edificiilor pentru anul 2023
Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci pentru perioada 2023 - 2025
Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe pentru anul 2023
Servicii de restabilire a funcționalității cartușelor pentru anul 2023
Servicii de imprimare și copiere pentru anul 2023
Servicii de copertare pentru anul 2023
Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023
Echipamente specializate de ștanțare pentru personalizarea plăcilor de înmatriculare
Licența și mentenanță pentru produsul program „ServerStudio”
Accesorii de birou
Centrală termică și instalație frigorifică pentru răcirea lichidelor, amplasate în edificiul ASP din mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1
Calculatoare
Echipament și accesorii TI
Complexul tehnico – aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere în 11 centre de examinare ale Agenției Servicii Publice
Autoturisme
Lucrări de reparaţii curente ale etajului 4 a edificiului Departamentului Cadastru din mun. Chișinău, str. A. Puşkin, 47
Lucrări de reparaţie capitală a încăperilor etajului 2 al edificiului din str. C. Negraia, nr. 2, or. Căinari în vederea amplasării SEAI Căinari
Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. A. Puşkin, 42, mun. Chişinău
Servicii de mentenanță a sistemului "Rând Electronic"
Servicii de reînnoire și mentenanță pentru produs program „IBM Informix Enterprise edition”
Servicii de reînnoire și mentenanță pentru produs program „IBM Qradar”
Servicii de reînnoire și mentenanță pentru produs program „Face Recognition System” (Cognitec)
Servicii de migrare la ultima versiune a produsului program „Face Recognition System” (Cognitec)
Servicii de mentenanță adaptivă SIA „SMED”
Servicii de migrare SIA „SMAE - Arhiva electronică” la ultima versiune
Servicii de dezvoltare SIA 1C Contabilitate Întreprinderea 8 cu modulele adaptate pentru Agenția Servicii Publice
Servicii de studiere a limbii engleze
Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul şi nivelul I al edificiului din str. Armenească, nr. 42B mun. Chişinău
Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din bd. Moscovei nr. 8, mun. Chişinău
Lucrări de replanificare a încăperilor etajelor 2 şi 3 ale imobilului din str. A. Puşkin, 47, mun. Chişinău
Panouri fotovoltaice
Echipament specializat pentru personalizarea cartelelor din policarbonat
Cartușe pentru imprimante alb/negru/color/toner
Hârtie specială offset pentru perioada anilor 2023-2025
Extinderea sistemului ,,Rând electronic” existent bazat pe platforma ,,Qmatic”
Echipament de prelevare a datelor biometrice
Imprimante și dispozitive multifuncționale (Multi Functional Unit)
Piese de schimb pentru mentenanța tehnică și repararea mijloacelor de calcul
Componentele Complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere prin adăugarea componentelor sistemelor de monitorizare video în autovehicule (18 unități de transport și 4 remorci)
Echipament de comunicații electronice (cu excepția echipamentului telefonic)
Sistem (instalație) de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivei Direcției generale stare civilă de la etajul 3-4 din str. Mihai Viteazul, nr.11/1, mun. Chişinău Sistem (instalație) de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivei Direcției generale stare civilă de la etajul 3-4 din str. Mihai Viteazul, nr.11/1, mun. Chişinău
Remorci
Motocicletă
Mobilier
Autocare
Microbuze
Echipament geodezic: Utilaj GNSS și rulete laser cu vizor optic
Echipament de comunicații electronice (echipament telefonic)
Camioane
Sistem (instalație) automat de detectare, alarmare și stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivei Departamentului cadastru din str.Mesager nr.5, mun. Chişinău, inclusiv lucrări de instalare-reglare și dare în exploatare
Produs program specializat în grafică securizată
Licenţă şi mentenanţă pentru produsul program „Oracle”
Licenţă pentru produs program „Cognitec”
Complexul Protecţie criptografică producere
Echipamente criptografice HSM pentru deservirea Autorităţilor de certificare
Lucrări de construcţie a reţelelor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct şi canalizare a DÎMTCCA din str. Salcâmilor, 28, mun. Chişinău
Lucrări de reconstrucţie a imobilului amplasat în mun. Chişinău, str. Mesager, 5/5
Autoturisme
Mijloace tehnice de testare a documentelor de călă
Autoturisme
Echipament de comunicații electronice (cu excepția echipamentului telefonic)
Imprimante și dispozitive multifuncționale
Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora
Echipament specializat pentru personalizarea cartelelor din policarbonat
Servere pentru Centrul de producere