Sari la conținutul principal

Cadrul de management de mediu şi social

În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenţia Servicii Publice, la 26 aprilie 2018, a iniţiat consultările publice asupra proiectului Cadrului de Management de Mediu şi Social (CMMS) al Proiectului Înregistrarea bunurilor imobile (funciară), Evaluarea și Impozitarea Locală, finanţat de Banca Mondială.

Proiectul CMMS a fost publicat pe pagina web a Agenţiei Servicii Publice (www.asp.gov.md) şi pagina web www.particip.gov.md, înainte de parcurgerea procedurii de aprobare în cadrul Băncii Mondiale, astfel încât părţile interesate au avut posibilitatea să facă cunoştinţă cu conţinutul documentului şi să formuleze eventualele recomandări, propuneri şi/sau observaţii.

Pe 15 mai 2018, în incinta Agenţiei Servicii Publice s-a desfăşurat şedinţa publică cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice centrale, autorităţilor publice locale, asociaţiilor obşteşti, în cadrul căreia au fost discutate propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului CMMS.

Versiunea finală a CMMS a fost definitivată ţinând cont de recomandările participanţilor la consultări.

Agenţia Servicii Publice mulţumeşte tuturor instituţiilor şi persoanelor care au participat la procesul de consultare şi au contribuit la îmbunătăţirea Cadrului de Management de Mediu şi Social (CMMS) al Proiectului Înregistrarea bunurilor imobile (funciare), Evaluarea și Impozitarea Locală.

Titlu Limbă Fișier
Cadrul de Management de Mediu şi Social (versiunea finală) Ro
Cadrul de Management de Mediu şi Social (versiunea finală) En