Sari la conținutul principal

Protecția datelor cu caracter personal

Informaţie pentru solicitanţi privind auditul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Agenţiei Servicii Publice.

Auditul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal: proces de obţinere a informaţiei obiective cu privire la operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemele informaţionale în funcţie de criterii şi indicatori specifici.

Date cu caracter personal: orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana, care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare, sau la unul ori mai mulţi factori, specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale (Legea Republicii Moldova nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal).

Adresările solicitanţilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal se examinează în modul şi termenele stabilite prin Legea Republicii Moldova nr. 982/2000 privind accesul la informaţie.

Termenele de stocare a datelor de audit privind accesarea resurselor informaţionale prin intermediul sistemelor informaţionale automatizate sunt stabilite pentru 2 ani conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

Cererea amplasată pe pagina web oficială a Agenţiei Servicii Publice www.asp.gov.md urmează a fi tipărită, completată, semnată şi expediată prin poştă la adresa: mun. Chişinău, str. Aleksandr Puşkin 42 sau plasată în cutia poştală, amplasată la sediul central al Agenţiei Servicii Publice situat la adresa:
mun. Chişinău, str. Aleksandr Puşkin 42.

Solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea semnată cu semnătura electronică prin intermediul poştei electronice la adresa asp@asp.gov.md.

Pentru semnarea cererii, insistent vă recomandăm să utilizați versiunea actualizată a software-ului pentru semnătură electronică: https://pki.registru.md/images/ghid/Instructiune_Instalare_eID_2017_02.pdf

Răspunsul la solicitare va fi expediat solicitantului prin poştă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Datele de contact ale Persoanei responsabilă cu protecţia datelor al Agenţiei Servicii Publice:

Telefon de serviciu: 022 26-9477; asp@asp.gov.md

Vă informăm că în conformitate cu art. 19 al Legii Republicii Moldova nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal este organul de control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

TitluFișier
Nota de informare a subiecţilor datelor cu caracter personal
Cerere privind auditul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal